Ramowy program zajęć

Proponowany program studiów obejmuje 250 godzin, na które składają 3 moduły (bloki tematyczne) oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Lp.NAZWA MODUŁULICZBA GODZIN
1TERAPIA ZAJĘCIOWA I PROPEDEUTYKA PSYCHOLOGII
psychologia, fizjoterapia, pedagogika specjalna, terapia zajęciowa,
pierwsza pomoc, komunikacja alternatywna
120
2OGRODNICTWO I OGRODY SENSORYCZNE
podstawy roślin ozdobnych, dendrologii, warzywnictwa i sadownictwa,
amatorska uprawa ekologiczna, projektowanie ogrodów sensorycznych i terapeutycznych
60
3HORTITERAPIA
wpływ roślin na zdrowie człowieka, metody terapii ogrodniczej,
projektowanie programów terapii ogrodniczej, fundrising
70

Program kształcenia łączy nauki o człowieku oraz nauki rolnicze, dlatego absolwenci studiów będą kompleksowo przygotowani do tworzenia programów terapeutycznych i po konsultacjach z innymi specjalistami zespołu terapeutycznego, będą potrafili dostosować je do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości pacjenta. Absolwenci będą profesjonalnie wspomagać i aktywizować osoby niepełnosprawne poprawiając ich funkcjonowanie bio-psycho-społeczne, stosując metody i formy terapii oparte na pracy z materiałem roślinnym, pracach ogrodniczych i w odpowiednio przystosowanym otoczeniu ogrodowym.

Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.). Studia zakończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Karol Król