Rekrutacja
Rekrutacja 2020/2021

 

Rekrutacja na IV edycję studiów rozpocznie się we wrześniu 2020 roku. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 1 października  2020 r.

 

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 12 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela).
Studia obejmują łącznie 230 godzin dydaktycznych i 20 godzin praktyk.

Koszt studiów
5600 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach po 2800 zł za semestr.
W cenę wliczone są koszty materiałów ogrodniczych.

Miejsce zajęć
Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza jest złożenie lub przesłanie kompletu dokumentów.
Wymagane dokumenty:

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe należy do 28 lutego 2017 r. dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres
Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza
Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
lub email: monika.cioc@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Karol Król