Studia podyplomowe — Terapia ogrodnicza

Terapia ogrodnicza (hortiterapia) jest rodzajem terapii zajęciowej stosującej rośliny i środowisko ogrodu jako narzędzia przekazu terapeutycznego.

  • Terapeuta ogrodniczy (hortiterapeuta) to zawód poszukiwany w Europie, w Polsce to zawód nowy.
  • Studia podyplomowe Terapia Ogrodnicza wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny (zmiana struktury wiekowej społeczeństwa, polityka Państwa dot. integracji osób niepełnosprawnych i aktywizacji osób w wieku senioralnym).
  • Studia podyplomowe Terapia Ogrodnicza są odpowiedzią na duże zainteresowanie ze strony absolwentów naszej uczelni, a także pedagogów i terapeutów zajęciowych.

Cele kształcenia:

  • wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie,
  • absolwenci uzyskają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, edukacyjnych, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach, fundacjach na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król